Eriika ja Adam Niemisen sukuhauta

Adam Nieminen on vuonna 1919 hankkinut Heinolan vanhalta hautausmaalta sukumme haltuun sukuhaudan. Hautaan kuuluu 5 hautapaikkaa hautaselvityksen mukaisesti.
Yksi haudoista, 300-00-2099 on Erolan perheen hoidossa ja haudan haltijana toimii Veikko Erola. Tähän hautaan on haudattu myös Katriina Elisabet, Eriikan ja Adamin vuonna 1919 kuollut lapsi.
Toinen haudoista, 300-00-2100 on Väinö setämme ja hänen vaimonsa Mirjan leposija. Haudan haltija on Mailis Nieminen.
Haudoissa 300-00-2066 - 2068 lepäävät Eriika, Adam ja Tyyne Martta. Haudan haltijana on nyt Markku Nieminen.
Tässä selitetyt muutokset ja toimet koskevat vain hautoja 2066, 2067 ja 2068.

Hautasijat ovat vapaina sukumme käyttöön. Vain hauta 2100 vapautuu vasta vuonna 2026. Kun kussakin hautasijassa on kaksi (2) arkkupaikkaa, on vapaita paikkoja 8 kappaletta. Uurnahautapaikkoja on kussakin arkkupaikassa 24, eli 12 jokaista arkkusijaa kohden.
On syytä sopia, että hautaustarpeen kohdatessa, sukumme jäsenet ottavat yhteyttä haudan haltijaan, jotta voidaan selvittää kulloinenkin tilanne.
Haudanhoitosopimus on voimassa niin kauan, kuin rahaston pääoma, 855 euroa riittää. Arvio kuluista nyt on noin 100 euroa vuodessa.

Hautajärjestelyyn liittyvät dokumentit ja sopimukset:
Selvitys Niemisen sukuhaudan tilanteesta 9.10.2014 Kati Metso/ Markku Nieminen
Haudanhoitosopimus
Hautojen 300-00-2066 - 2068 haltijamuutossopimus
Haudanhoitovaihtoehdot
Haudanhoitosijoitus

MuistokiviEriika ja Adam Niemisen muistokivi